E-postadress till svenska klubbar

Svenska Rotaryklubbar har tillsvidare möjlighet att använda e-post på formen [klubbnamn]@rotary.se, om man önskar.
 
Ett klubbkonto har bara en uppsättning inloggningsuppgifter (användar-ID + lösenord) som får delas mellan de klubbfunktionärer som ska ha behörighet till e-posten. Av det skälet kan en inloggad användare inte själv ändra lösenord, utan det ska bara göras av supporten för e-post (se nedan).
 
Observera att klubben förväntas förvalta sitt e-postkonto genom att läsa och gallra inkommen e-post samt att hålla eventuell vidaresändningsadress uppdaterad. 

Supportärenden

Maila ärende om e-post i rotary.se till support@rotary.se Ange vilken funktion du har i klubben.


Lösenord

För klubbkontona går det inte att byta lösenord själv: skriv till support@rotary.se !
 
Använd INTE funktionen Glömt lösenord, då går ärendet till RI-data istället för till den svenska supporten.
 
Supporten hos webbhotellet One kan inte hjälpa dig med byte av lösenord, det är bara Rotary-supporten som kan göra det.
 

Handbok

Ägarskap

Alla domäner rotary.xx ägs av Rotary International.
 
RI har upplåtit rotary.se till de svenska distriktsguvernörerna gemensamt. På guvernörernas uppdrag administreras domänen av den svenska CR-användargruppen.