Välkommen till Rotary i Sverige och Lettland

Rotary International består av 1,4 miljoner rotarianer och rotaractare som brinner för att förbättra sina samhällen och göra livet bättre för människor runt om i världen. I Sverige och Lettland finns 18.500 medlemmar fördelade på tio distrikt och 470 klubbar.
Du hittar information om Rotary på denna sida men kan också se de löpande nyheterna på Facebook.

Med Service above self (osjälviskt tjänande) som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju fokusområden:

Vill du bli en av oss, eller ha mer information, kan du skriva en rad till info@rotary.se. Du kan även söka lämplig klubb via distriktskartan. (Lettland tillhör distrikt 2410.) När du öppnat ett distrikts hemsida finner du distriktets klubbar under rubriken “Om distriktet”

Många klubbar har möten varje vecka med föredrag om något ämne av allmänt intresse. Har du ett budskap eller information som du vill sprida? Välkommen som föreläsare! Observera att en del klubbar har virtuella möten, vilket innebär att även klubbar som ligger långt bort kan vara aktuella. Du kan även följa vårt nyhetsflöde på Facebook Rotary Sverige och Rotary Lettland

Du kan bidra till Rotarys projektverksamhet via Rotary Hjälper genom att skanna QR koden. Se även sidan om The Rotary Foundation för mer information om Rotarys fond för hjälpprojekt.